รับสมัครพนักงานบัญชี

รับสมัครพนักงานบัญชีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

พนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส 3 อัตรา ด่วน!!

 ชาย หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี ด้านบัญชีหรือการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 เคยออกตรวจบัญชีตามบริษัทต่างๆ รวมถึงต่างจังหวัด ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มีเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้ทุกครั้ง
 ตรวจสอบภายนอก-ภายใน หากเคยตรวจบริษัทมหาชน องค์การมหาชน บริษัทประกันภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 รายได้สูง สวัสดิการดี มีประกันสังคม มีโอกาสก้าวหน้าสูง ผลตอบแทนดี
 มีประกันสังคม โบนัส เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด โอทีตามกฏหมายแรงงาน เที่ยวต่างจังหวัด จัดงานเลี้ยงปีใหม่
 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท หรืออีเมล thana_34@thanacorp.com


พนักงานตรวจสอบบัญชี 5 อัตรา ด่วน!!

 ชาย หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
 วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี ด้านบัญชีหรือการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 เคยออกตรวจบัญชีตามบริษัทต่างๆ รวมถึงต่างจังหวัด มีเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้ทุกครั้ง
 ตรวจสอบภายนอก-ภายใน หากเคยตรวจ องค์การมหาชน บริษัทประกันภัย สหกรณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 รายได้สูง สวัสดิการดี มีประกันสังคม มีโอกาสก้าวหน้าสูง ผลตอบแทนดี
 มีประกันสังคม โบนัส เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด โอทีตามกฏหมายแรงงาน เที่ยวต่างจังหวัด จัดงานเลี้ยงปีใหม่
 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท หรืออีเมล thana_34@thanacorp.com


พนักงานบัญชี 3 อัตรา ด่วน!!

 ชาย หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
 วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี ด้านบัญชีหรือการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 หากเคยใช้โปรแกรม Express หรือเคยลงบัญชีทั่วไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 ทำบัญชี ทำใบสำคัญรับจ่าย บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ เข้าใจภาษีเบื้องต้น ยื่นภาษี
 รายได้สูง สวัสดิการดี มีประกันสังคม มีโอกาสก้าวหน้าสูง ผลตอบแทนดี
 มีประกันสังคม โบนัส เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด โอทีตามกฏหมายแรงงาน เที่ยวต่างจังหวัด จัดงานเลี้ยงปีใหม่
 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท หรืออีเมล thana_34@thanacorp.com


พนักงานธุรการทั่วไป/บัญชีธุรการ 3 อัตรา ด่วน!!

 ชาย หญิง อายุระหว่าง 20-28 ปี
 วุฒิการศึกษา ปวส. ป.ตรี ด้านใดก็ได้
 คีย์ข้อมูล กรอกเอกสาร ผู้ช่วยจดทะเบียน ผู้ช่วยลงบัญชี งานเอกสารทั่วไป
 หากเคยใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการดี มีประกันสังคม มีโอกาสก้าวหน้าสูง ผลตอบแทนดี
 มีประกันสังคม โบนัส เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด โอทีตามกฏหมายแรงงาน เที่ยวต่างจังหวัด จัดงานเลี้ยงปีใหม่
 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท หรืออีเมล thana_34@thanacorp.com

ธนาเพลส อพาร์ทเม้นท์ - อพาร์ทเม้นท์ รายเดือน-รายวัน เฟอร์ฯและสิ่งอำนวยฯครบครัน เดินทางสะดวก